Velkommen til Sarpsborg

SYVENDEDAGS

ADVENTISTMENIGHET

 

Adresse: Vikensgate 11, 1707 Sarpsborg

Fastsatt møtetid hver Sabbat (Lørdag):

Sabbatskole:   kl. 10:00
- PAUSE-        kl. 11:00
Gudstjeneste:   kl. 11:15

Adventkirken i Sarpsborg
Forsiden Historie Hva tror vi? Taleliste Informasjon

Sarpsborg advetistmenighet ble stiftet i 1907.

De første 58 årene hadde ikke menigheten noen
fast lokale hvor de kunne holde møte.

De møtte istedenfor i forskjellige lokaler som de leide gang etter gang,
eks.: Fram, Folkets Hus, Håndverkeren, Festiviteten og Fremtiden,
eller hjemme i private hjem.

Først den 29.mai 1965 ble invielsen av Sarpsborg Adventkirke en realitet.
Vikens gate 11. ble kjøpt for 85.000,-KR. etter at medlemene i et møte
var blitt enige om at tomten var vel egnet for en kirke.
Byggningen ble pusset opp og rommet tilsammen 100 mennesker.
70 i den store salen og 30 i den lille salen.
På 60-tallet varierte antallet mellom 80 og 100 aktive medlemmer.
Senere i 1995 ble det bygget ut og pusset opp på nytt.
I dag er vi mellom 50-60 medlemmer i Sarpsborg .